خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " جريان شناسي سياسي و فرهنگي " در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " جريان شناسي سياسي و فرهنگي " در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی ویژه مدیران اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی به مدت 4 ساعت و با هدف ارتقاي دانش فراگيران در خصوص مفاهيم جريان شناسي سياسي و فرهنگي و مصاديق جريان هاي موجود در كشور  با تدریس آقاي دكتر جمالپور برگزار گردید.

دوره مذکور همكاري مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي برگزار گردید و به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد