خبر خبر

بازديد معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از پروژهاي فرودگاه تبريز
روز دوشنبه مورخ 27/9/97 سعيد اکبري معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با حضور در فرودگاه تبريز از پروژه هاي فرودگاه تبريز و هم چنين ادارات عملياتي اين فرودگاه بازديد کرد.

در این بازدید که در حاشیه برگزاري تمرين سالانه زمستاني در فرودگاه تبريز انجام پذیرفت، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پروژه توسعه اپرون فرودگاه تبریز بازدید کرد.

در این بازدید که حاجی بیگی مدیر کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز حضور داشت ، مدیرکل فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی حاضرین را در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار داد.

سپس حاضرین با حضور در ادارات عملیاتی فرودگاه تبریز مانند برج مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات و فناوری اطلاعات با پرسنل این ادارات گفتگو کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد