خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " هواشناسي 2" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " هواشناسي 2 " ويژه پرسنل اداره مراقبت پرواز در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی براي 16 نفر از پرسنل اداره مراقبت پرواز فرودگاههای تبریز، مهرآباد، مشهد، بیرجند و اصفهان با هدف ارتقاء سطح آموزشی و دانش هوانوردی پرسنل مراقبت پرواز برگزار گردید.

دوره مذکور به مدت 30 ساعت با تدریس خانم دکتر تاج بخش برگزار شد که به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد