خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " پاسخگوئي و مسئوليت پذيري در مديريت" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " پاسخگوئي و مسئوليت پذيري در مديريت " ويژه مديران در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی براي 12 نفر از مدیران اداره کل فرودگاههای استان برگزار شد که هدف از آن آشنايي با مفاهيم پاسخگوئي، مسئوليت پذيري و اهميت و ضرورت پاسخگوئي در نظام اداري و جايگاه و نقش مسئوليت پذيريي و پاسخگوئي در اسلام و... بود.

دوره مذکور به مدت 4 ساعت با همكاري  مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت استان آذربایجان شرقی برگزار گردید که به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد