خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " حسابرسي1" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان "حسابرسي1 " در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی براي 22 نفر از پرسنل اداره امور مالي فرودگاههاي تبريز و سهند برگزار شد و فراگيران با استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي كنترل داخلي، ماهيت اسناد و مدارك، استفاده از نحوه نمونه گيري آماري و نحوه برنامه ريزي كار حسابرس آشنا شدند.

دوره مذکور از تاريخ 97/8/09 تا تاريخ 97/8/23 با همكاري  جهاد دانشگاهي  آذربايجان شرقي برگزار گردید.

لازم به ذکر است در پایان ، به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره توسط جهاد دانشگاهي  آذربايجان شرقي اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد