خبر خبر

آغاز عمليات بتن ريزي پروژه توسعه و بهسازي اپرون فرودگاه تبريز
عمليات بتن ريزي پروژه توسعه و بهسازي اپرون بتني و تاکسي وي هاي ارتباطي فرودگاه تبريز آغاز شد.

در آغاز عملیات بتن ریزی که مدیرکل و معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاههای استان حضور داشتند ، صفایی گفت: پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه تبریز با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حال اجرا است که با اتمام آن ظرفیت پذیرش پارکینگ هواپیمای فرودگاه تبریز به بیش از دو برابر افزایش می یابد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون حدود 35 درصد بوده است و اقداماتی از قبیل اتمام لایه زیر اساس در اپرون غربی به مساحت 44912 متر مربع و در تاکسی ارتباطی و Turn Pad  به مساحت 8625 متر مربع، لایه اساس در اپرون غربی به مساحت 22000 مترمربع و هم چنین لایه تثبیتی CTB  به مساحت 8400 متر مربع در انجام است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد