خبر خبر

برگزاري جلسه کميته ايمني باند و عمليات زمستاني در فرودگاه تبريز/ طهماسبي : فرودگاه تبريز آماده استقبال از فصل سرماست
روز شنبه مورخ 97/8/19جلسه کميته ايمني باند با حضور اعضا، در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این جلسه در راستاي الزامات سازمان هواپيمايي كشوری ، سياست هاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران برای فرودگاههاي برف گير و اجراي مفاد دستورالعمل زمستاني فرودگاه تبريز با حضور معاونین عملیات هوانوردی و عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاههای استان انجام پذیرفت.

در این جلسه که معاون عمليات پايگاه شکاری شهيدسرلشکر فكوري و نمایندگان نهادها و ارگانهای دخیل در امر برف روبی حضور داشتند، طهماسبی گفت: این جلسه به جهت انجام آخرین هماهنگی ها در آستانه فصل سرما انجام می پذیرد و علاوه بر تشريح تجهيزات موجود در فرودگاه تبریز، الويت هاي برفروبي در ايرسايد نیز تبیین می گردد.

وی افزود: با توجه به انجام برخی فعالیتهای عمرانی در فرودگاه تبریز، اهمیت و حساسیت عملیات De-Ice    و  هم چنین لزوم تعيين فرد پاسخگو از هر يك از شركتهاي هواپيمايي در زمان بروز تاخيرات مربوط به عوامل جوي و روشنگري مسافرين توسط آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد