خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " ارزيابي کار و زمان" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان "ارزيابي کار و زمان" در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

این دوره آموزشی براي 10 نفر از پرسنل اداره امور عمومي فرودگاههاي تبريز و سهند با هدف ايجاد توانايي در جهت مطالعه كار و زمان و اندازه گيري آنها جهت بهبود فرآيند انجام كار در زمان معين برگزار می شود.

دوره مذکور از تاريخ 97/8/06 تا 97/8/27 به مدت 30 ساعت با همكاري  جهاد دانشگاهي آذربايجان شرقي و تدریس توسط آقاي دكتر حلاج يوسفي  برگزار مي گردد.

لازم به ذکر است در پایان ، به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره توسط جهاد دانشگاهي  آذربايجان شرقي اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد