خبر خبر

تقدير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي
داود بهبودي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

با ارسال لوح تقدیری از " مشارکت فعال اداره کل فرودگاههای استان در اجرای طرح های آماری و تدوین اسناد برنامه ای استان " تقدیر و تشکر کرد.

تصویر این اوح تقدیر به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد