خبر خبر

وزيرراه وشهرسازي واردفرودگاه تبريز شد/ بازديد وزير از پروژه توسعه و بهسازي اپرون بتني فرودگاه تبريز
امروز سه شنبه مورخ 97/8/15 محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي به منظور بازديد از پروژه هاي عمراني فرودگاه تبريز وارد فرودگاه اين شهر شد.

وزیر راه و شهرسازی بلافاصله با حضور در پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه تبریز، پروژه توسعه ترمینال 3  و هم چنین آشیانه هواپیما فرودگاه تبریز که استاندار آذربایجان شرقی ، مدیران ارشد حوزه راه و شهرسازی استان حضور داشتند، صفایی مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی با ارائه توضیحاتی حاضرین را در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این پروژه قرار داد.

پس از انجام بازدید، جلسه یی با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرودگاه های استان در پایون فرودگاه برگزار گردید. در این جلسه مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی نیز با ارائه توضیحاتی، وزیر را در جریان پروژه های مهم فرودگاه تبریز از جمله توسعه و بهسازی اپرون بتنی، ترمینال بین المللی قرار داد.

دراین جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد بایستی در آینده نزدیک برنامه ریزی لازم برای ساخت ترمینال بین المللی فرودگاه تبریز انجام پذیرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد