خبر خبر

ابراز رضايت استاندار آذربايجان شرقي از پروژه هاي فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
روز پنچ شنبه مورخ 97/8/10 استاندار آذربابجان شرقي با حضور در فرودگاه تبريز، از وضعيت پروژه هاي مهم فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز مطلع گرديد.

خدابخش در این بازدید با حضور در محل پروژه های مهم فرودگاه تبریز، از وضعیت پروژه توسعه اپرون، توسعه ترمینال 3  و هم چنین آشیانه هواپیما بازدید کرد.

در این بازدید مدیرکل فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی، استاندار آذربایجان شرقی را در جریان آخرین وضعیت پروژه های فرودگاه قرار داد.

صفایی گفت: پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه تبریز با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حال اجرا است که با اتمام آن ظرفیت پذیرش پارکینگ هواپیمای فرودگاه تبریز به بیش از دو برابر افزایش می یابد

وی افزود: پروژه توسعه ترمینال 3 یکی از پروژه های مهم فرودگاه تبریز در چند سال اخیر است که طی آن ترمینال 3 فرودگاه تبریز با هزینه ایی بالغ بر 38 میلیارد ریال از از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به مساحت 787 متر مربع توسعه می یابد.

خدابخش استاندار آذربایجان شرقی نیز ضمن تقدیر از مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی، از کیفیت خدمت رسانی در فرودگاه تبریز و وضعیت پروژه های در دست اجرای آن ابراز رضایت نمود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد