خبر خبر

بازديد قائم مقام دفترعمران وتوسعه فرودگاههاي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه تبريز
روز سه شنبه مورخ 97/7/30 قائم مقام دفتر عمران وتوسعه فرودگاههاي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با حضور در فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز از آخرين وضعيت پروژه اپرون در حال اجراي آن بازديد بعمل آورند.

در این بازدید که نباتیان مدیر پروژه شرکت  فرودگاه ها و هم چنین قراملکی معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاههای استان نیز حضور داشتند، مدیرکل فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی حاضرین را در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار داد.

صفایی گفت: پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه تبریز با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حال اجرا است که با اتمام آن ظرفیت پذیرش پارکینگ هواپیمای فرودگاه تبریز به بیش از دو برابر افزایش می یابد

در ادامه این بازدید، جلسه یی که در دفتر مدیر کل انجام پذیرفت درگاهی قائم مقام دفتر عمران وتوسعه فرودگاههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درمورد پروژه توسعه اپرون فرودگاه تبریز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش شبانه روزی عوامل دخیل در پروژه، پروژه توسعه اپرون با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد