خبر خبر

برگزاري دوره ي زبان تخصصي ويژه هوانوردي در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان زبان تخصصي ويژه هوانوردي(4) در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح زبان تخصصی پرسنل اداره مراقبت پرواز از تاريخ 97/7/7 لغايت 97/7/11 به مدت 30 ساعت با حضور  15 نفر از کارشناسان مراقبت پرواز از فرودگاههای تبریز و اهواز با تدریس استاد سبزواری برگزار می گردد.

لازم به ذکر است در پايان دوره و پس از برگزاري آزمون به شركت كنندگان گواهينامه یی از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد