خبر خبر

آگهي شناسايي متقاضيان بهره برداري از تالار و رستوران، اماکن تجاري و فضاي تبليغاتي مجموعه پارکينگ طبقاتي واقع در محوطه فرودگاه تبريز
آگهي شناسايي

متقاضيان بهره برداري از تالار و رستوران، اماكن تجاري و فضاي تبليغاتي مجموعه پاركينگ طبقاتي واقع در محوطه فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد