خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي با عنوان کمکهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان کمکهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي (امداد گري باليني) مخصوص پرسنل اداره ايمني و آتش نشاني در فرودگاه تبريز برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان ایمنی و آتش نشانی در سوانح هوایی و امداد و نجات از تاریخ 97/6/31 لغایت 97/7/2 با حضور 8 نفر از فرودگاههای تبریز ، مشهد و شهرکرد در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است مدرس این دوره آقای مظاهری از کارشناسان اداره کل ایمنی و آتش نشانی می باشد و در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد