خبر خبر

سند تک برگ مالکيت فرودگاه تبريز صادر شد
مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي از صدور سند تک برگ مالکيت فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز با مساحت 6149261 متر مربع خبر داد.

صفایی گفت: در راستای تحقق قوانين و مقررات مرتبط با مستندسازي اموال دولتی و حفظ حقوق بیت المال و با همکاری اداره کل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی و هم چنین مدیرساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران،  کلیه اراضی  فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز که دارای سند قدیمی به نام اداره کل هواپیمائی کشوری بود،  به دو فقره سند تک برگی به نام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تبدیل گردید.

لازم به ذکر است مستندسازی  این سند بدون صرف هرگونه هزینه انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد