خبر خبر

برگزاري دومين جلسه کارگروه توسعه مديريت استان در فرودگاه تبريز
روز دوشنبه مورخ 5/6/97 دومين جلسه کارگروه توسعه مديريت در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

در ابتدای این جلسه که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و هم چنین کارشناسان اداره کل فرودگاههای استان برگزار گردید، صفایی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک پیشاپیش عیدغدیر و خیر مقدم به حاضرین و تشریح فعالیت کمیته های اداره کل ، خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی دبیران و مسئولین کمیته های اداره کل شد.

صفایی افزود: جهت تکریم مسافرین و مراجعین فرودگاه تبریز اقداماتی مانند ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر عملکرد آنان، تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی ، نظارت بر عملکرد غرفه داران و قیمت ها ، اطلاع رسانی مناسب در تهیه دستورالعمل های حقوق مسافر، هماهنگی اداره کل و شرکت های هواپیمایی جهت ارائه خدمات بهتر به مسافرین و ... انجام پذیرد.

در ادامه خانم عبدالرحیمی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل ، دهقانی دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی نوری رئیس اداره بازگانی کمیته ساختار وفناوری های مدیریتی ، اقبالی معاون اداره حراست دبیرکمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و معصومی رئیس اداره امور عمومی دبیرکمیته سرمایه انسانی و خانم ابراهیمی دبیر میز خدمت گزارشی از عملکرد حوزه مربوط به خود ارائه کردند.

در ادامه جلسه دکتر فتح اله زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت کلی فرودگاه تبریز در این حوزه و تشکر از توضیحات ارائه شده توسط مدیرکل و کارشناسان اداره کل و هم چنین اقدامات انجام شده در این راستا گفت: فرودگاه تبریز درارزیابی عملکرد سال 96 از افزایش امتیاز خوبی برخوردار بوده که این موفقیت در سایه تلاش، همت و جدیت کارشناسان اداره کل و حمایت مدیریت عالی مدیرکل می باشد.

 دکتر فتح اله زاده گفت: در ارزیابی عملکرد سال 96 تلاش شده امتیازات مبتنی بر واقعیات و حقیقت باشد

وی افزود:کارهای ارزنده وگام های بزرگی در فرودگاه تبریز ازجمله دولت الکترونیک ومیز خدمت انجام گرفته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد