خبر خبر

بهسازي منبع آب زميني فرودگاه تبريز
رئيس اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاه تبريز از بهسازي منبع آب زميني فرودگاه تبريز خبر داد.

هرزندی گفت: این اقدام در راستاي افزايش شاخصهاي بهداشتي آب مصرفي و رضايتمندي مسافران انجام پذیرفته است که طی آن نسبت به كاشي كاري ، پليمر زني و استيل كاري درب منبع زميني به ظرفيت 700 مترمكعب  با نظارت كارشناسان ساختمان و تاسيسات فرودگاه تبريز اقدام گرديده است.

لازم به ذکر است این اقدام  با اعتباري بالغ بر پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام گرفته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد