خبر خبر

آغاز عمليات آسفالت ريزي جاده دسترسي ترمينال فرودگاه تبريزازمحل اعتبارات بهسازي
روز شنبه مورخ 97/4/2 عمليات آسفالت ريزي جاده دسترسي ترمينال فرودگاه تبريز آغاز شد.

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اینکه آسفالت بلوار ورودی، محوطه ترمینال و میدان فرودگاه تبریز به دلیل وجود خرابیها وترکها نیاز به بهسازی دارد، تصمیم به بهسازی آسفالت محل های مورد نظر گرفته شد و هدف از آن زیباسازی محیط فرودگاه و تسهیل رفت و آمد مراجعین و مسافرین فرودگاه تبریز می باشد.

صفایی گفت: در چند روز گذشته تراش آسفالت جهت حصول به سطح مسطح ولایه آسفالت آن انجام گرفته است تا پس از اجرای آسفالت لایه بیندر (لایه زیرین) ،آماده روکش نهایی ولایه توپکا(لایه رویه) گردید

مدیرکل فرودگاههای استان هم چنین افزود: جهت ایجاد چسبندگی لایه آسفالت قبلی به آسفالت اجرا شده،یک لایه قیر تک کت برروی آسفالت قبلی پخش گردید که از سایر اقدامات صورت گرفته در این راستاست.

لازم به ذکر است عملیات اجرای آسفالت لایه توپکا(لایه رویه) و بیندر (لایه زیرین) بلوار ورودی وجاده دسترسی به ترمینال و خانه های سازمانی ، ساختمان اداری و میدان جلوی ترمینال فرودگاه حدود 6000 تن آسفالت و با هزینه یی بالغ بر ده میلیارد ریال  از محل اعتبارات بهسازی شرکت و با هماهنگی مدیریت نگهداری ابنیه وسطوح پروازی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حال اجرا است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد