خبر خبر

شبکه برق حلقوي (ring) فرودگاه تبريز عملياتي گرديد
رئيس اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاه تبريز از عملياتي شدن شبکه برق حلقوي (ring) در شبکه توزيع برق سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز خبر داد.

مرتضی مسن هرزندی گفت: این اقدام در جهت افزايش تعداد و ظرفيت بهره برداري سيستم روشنايي سطوح پروازي در راستاي ارتقاء سطح ايمني پروازي(CATII) و به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع نيرو رساني به سيستم روشنايي باند  و ايستگاههاي ناوبري مستقر در سطوح پروازي فرودگاه انجام گرفته است.

وی افزود: برخی زیرساختهای مورد نیاز این طرح از جمله خريد تابلوهاي فشار متوسط وفشار ضعيف وترانسهاي KV 6.6 و احداث ساختمانهاي پست برق در داخل AIRSIDE وسایر اقدامات اجرایی آماده گشته که در مجموع  با هزينه یی حدود 11 ميليارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به سرانجام رسیده است.

هرزندی افزود: از مزایای این طرح می توان به افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع نيرورساني به سيستم روشنايي باند و ايستگاههاي ناوبري مستقر در سطوح پروازي فرودگاه و هم چنین افزايش تعداد و ظرفيت بهره برداري CCRهاي روشنايي سطوح پروازي در جهت ارتقاء سيستم روشنايي به  CAT II فرودگاه اشاره کرد.

لازم به ذکر است این طرح طی هماهنگي با اداره كل تسهيلات وسامانه هاي فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و با همكاري ادارات مراقبت پرواز والكترونيك و تحت نظارت كارشناسان برق اداره تسهيلات وتجهيزات فرودگاه تبریز انجام یافته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد