خبر خبر

موانع پروژه توسعه اپرون و توسعه ترمينال 3 فرودگاه تبريز برطرف شدند
رئيس اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاه تبريز از برطرف نمودن برخي موانع پروژه هاي توسعه اپرون و هم چنين توسعه ترمينال 3 فرودگاه تبريز خبر داد.

مرتضی مسن هرزندی گفت: در راستای طرح توسعه اپرون و افزایش محل پارکینگ هواپیماهای داخلی و خارجی و رفع موانع موجود، دکل 25 متری واقع در محل پروژه جابجا گردید.

وی گفت: هزینه این اقدام که شامل جابجایی دکل و هم چنین نوسازی پروژکتورها می باشد مبلغ 400 میلیون ریال بوده است.

هرزندی هم چنین گفت: در راستای طرح توسعه ترمنیال شماره 3 ، حذف موانع موجود، لوله های اصلی آبرسانی و فاضلاب به ترمینالهای شماره 3و 4 و ساختمان تکنیکال بلاک با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران جابجا گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد