خبر خبر

برگزاري جلسه کميته دولت الکترونيک و هوشمندسازي در فرودگاه تبريز
نخستين جلسه کميته توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در سال 97 در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

در این جلسه که با حضور معاون اقتصادی توسعه مدیریت و منابع ونماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید، طهماسبی رئیس جلسه با تشریح مصوبات جلسه قبلی کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی ( برگزار شده در تاریخ 96/10/10) گفت: اهم اقدامات انجام شده در این مدت عبارتند از افزایش پهنای باند فرودگاه تبریز از 4mbps  به  20mbps ، آماده سازی زیرساخت های راه اندازی اینترنت فرودگاه سهند، دریافت شناسه خدمات برای 5 نوع خدمت از شرکت فرودگاهها، تهیه یک عدد اسپلیت برای تامین سرمایش اتاق سرور IT  و ... می باشد.

طهماسبی گفت : برخی اقدامات نیز مانند سیستم BMS ( سیستم رصد شرایط محیطی) نیز پس از تامین اعتبار لازم به مرحله اجرا خواهد رسید.

در این جلسه که دبیرکمیته، رئیس فرودگاه سهند و مسئول فناوری اطلاعات فرودگاه تبریز حضور داشتند مقرر گردید اقداماتی از قبیل توسعه شبکه LAN  فرودگاه سهند ، اجرای پروژه ویدئو کنفرانس ، بهسازی و استاندارسازی اتاق سرور و ... در دستور کار قرار گیرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد