خبر خبر

برگزاري جلسه کارگروه توسعه مديريت استان در فرودگاه تبريز
روز شنبه مورخ97/2/5 جلسه کارگروه توسعه مديريت در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

در ابتدای این جلسه که با حضور معاون و رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و هم چنین کارشناسان اداره کل فرودگاههای استان برگزار گردید، صفایی مدیرکل فرودگاههای استان ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه(س) و خیر مقدم به حاضرین و تشریح فعالیت کمیته های اداره کل ، خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی دبیران و مسئولین کمیته های اداره کل شد.

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی هم چنین به تشریح عملکرد فرودگاه تبریز در حوزه توسعه فرودگاهی، افزایش پرواز و مسافر در سال 96 نسبت به سال 95 پرداخت.

وی افزود: جهت تکریم مسافرین و مراجعین فرودگاه تبریز اقداماتی مانند ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر عملکرد آنان، تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی ، اطلاع رسانی مناسب در تهیه دستورالعمل های حقوق مسافر، هماهنگی اداره کل و شرکت های هواپیمایی جهت ارائه خدمات بهتر به مسافرین و ... انجام پذیرد.

در ادامه خانم عبدالرحیمی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل، دهقانی مسئول IT، نوری رئیس اداره بازرگانی، کاظمی کارشناس اداره حراست، صمیمی رئیس اداره امور ترمینالها و امور اماکن و معصومی رئیس اداره امور عمومی گزارشی از عملکرد حوزه مربوط به خود ارائه کردند.

در ادامه جلسه فتح اله زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت کلی فرودگاه تبریز در این حوزه و تشکر از توضیحات ارائه شده توسط مدیرکل و کارشناسان اداره کل و هم چنین اقدامات انجام شده در این راستا گفت: فرودگاه تبریز در مقایسه با سایر فرودگاه های بین المللی از پیشرفت چشم گیری در همه حوزه ها برخوردار است که این موضوع مایه مباهات مردم استان است.

وی افزود:کارهای ارزنده وگام های بزرگی در فرودگاه تبریز ازجمله دولت الکترونیک،اطلاع رسانی و امکانات فرودگاهی انجام گرفته است

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد