خبر خبر

اهداي خون در فرودگاه تبريز
روز شنبه مورخ21/11/96 پرسنل اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي و شرکت هاي هواپيمايي، ساير نهادها و ارگانهاي مستقر در فرودگاه تبريز در اقدامي خداپسدانه اقدام به اهداي خون نمودند.

در این مراسم که طبق سنوات گذشته و با حضور اکیپ پزشکی سازمان انتقال خون استان در ترمینال فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز برگزار گردید، مدیرکل و پرسنل اداره کل فرودگاههای استان و پرسنل پلیس و یگان حفاظت هواپیمایی، شرکت های هواپیمایی، سایر نهادها و ارگانهای مستقر در فرودگاه تبریز در مراسم اهدای خون مشارکت نمودند

.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد