خبر خبر

نصب چراغ هاي لبه تاکسي وي در سطوح پروازي فرودگاه تبريز
رئيس اداره امور فني و تجهيزات فرودگاه تبريز از نصب 78 عدد چراغ لبه تاکسي وي در سطوح پروازي فرودگاه تبريز خبر داد.

هرزندی گفت: این اقدام در راستای استاندارد سازی شرایط موجود در سطوح پروازی فرودگاه تبریز و لزوم تکمیل چراغهای لبه تاکسی وی های متقاطع باند فرودگاه تبریز انجام پذیرفته است که طی آن 78 عدد چراغ لبه تاکسی وی همراه با اقداماتی از قبیل کنده کاری ، کرگیری و نصب با نظارت کارشناسان و عوامل روشنایی باند فرودگاه تبریز انجام پذیرفته است.

وی افزود: پیش از این 50 درصد چراغهای 5 تقاطع تاکسی وی فرودگاه تبریز نصب گردیده بود که با ارسال ما بقی چراغها و تجهیزات و تائید نقشه های اجرایی آن از سوی اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، کل چراغهای لبه تاکسی وی سطوح پروازی فروگاه تبریز تکمیل شد.

لازم به ذکر است هزینه اجرا، نصب و راه اندازی این چراغها مبلغ 600 میلیون ریال است که از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد