خبر خبر

اصلاحيه آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
بدينوسيله پيرو آگهي فراخوان عمومي شناسايي

متقاضي جهت واگذاري غرف فروشگاههای آزاد ، رستوران و کافی شاپ و محلهای تجاری، داخل  ترمینال  در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز (038 /96 – TBZ)  منتشره در روزنامه های استانی مهد آزادی مورخ 12/10/96 و روزنامه سراسری گسترش تجارت مورخ 13/10/96، با توجه به تغییرات در اسناد فراخوان محلهای تجاری، نسخه اصلاح شده به شرح ذیل است:

 

/documents/10241/23442045/Barid37728290..pdf/a93ebf2b-eb5b-44c7-8627-5066807ab01a

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد