خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرف و کافي شاپ هاي ترمينال فرودگاه تبريز
اداره كل فرودگاههاي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد

در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي نسبت به واگذاري بهره برداري از غرف فروشگاههای آزاد، رستوران و کافی شاپ و محلهای تجاری، داخل ترمینال فرودگاه بين المللي شهید مدنی تبریز،  به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

تصویر آگهی فراخوان به شرح ذیل است:

/documents/10241/11924516/Barid48442439..pdf/6d64505c-32a6-4576-b205-4461e1d88452

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد