خبر خبر

عملیات کف سازی محوطه ترمینال فرودگاه سهند
رئیس فرودگاه سهند از عملیات کف سازی محوطه ترمینال فرودگاه سهند خبر داد.

محمد حاجی پور گفت: این اقدام در راستای زیباسازی و افزایش رضایت مندی پرسنل و هم چنین مراجعین فرودگاه سهند انجام می گیرد که شامل تهیه و اجرای کف پوش ها به مساحت 1400 متر مربع، بتن ریزی 120 متر مکعب، خاکبرداری و تخریب آسفالت 180 مترمکعب، تهیه و اجرای جدول گذاری 50 متر طول و ... از اهم اقدامات انجام گرفته در این عملیات می باشد.

وی افزود: این عملیات با پیشرفت فیریکی بیش از 80 درصد در حال اجراست.

لازم به ذکر است هزینه این پروژه مبلغ یک میلیارد ریال می باشد که از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حال انجام است

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد