خبر خبر

برگزاری دوره آموزشي CNS/ATM در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان CNS/ATM در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی مخصوص پرسنل مراقبت پرواز و در راستاي ارتقای سطح علمي و آشنايي آنان با آخرين تكنولوژي سيستمهاي ارتباطي، ناوبري و نظارتي و مديريت ترافيك هوايي مي باشد.

این دوره آموزشی از تاریخ 18/09/96 لغايت 21/09/96 بمدت 30 ساعت براي 11 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاههای تبریز ، ایلام و زابل برگزار می گردد و در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد