خبر خبر

نصب سامانه پخش خودکار اطلاعات هواشناسی در فرودگاه تبریز
رئیس اداره مهندسی ارتباطات و ناوبری فرودگاه تبریز از نصب سامانه خودکار پخش اطلاعات هواشناسي ATIS در فرودگاه تبریز خبر داد.

حسین زاده گفت:  این اقدام توسط كارشناسان اداره كل ارتباطات وناوبري شركت فرودگاهها و اداره ارتباطات وناوبري فرودگاه بین المللی شهيد مدني تبريز انجام گرفته است که از آن مي توان به دريافت و پخش اطلاعات  به صورت خودكار با استفاده از بستر شبكه اداره پيامهاي هوانوردي  اشاره نمودكه در سامانه قبلي وجود نداشت.

شايان ذكر است كه اين  سيستم توسط فرهاد بارشي كارشناس اداره كل ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاههاوناوبری هوایی ایران بنام( FARID ATIS ) طراحي شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد