خبر خبر

سومین کارگاه آموزشي معاونان حوزه اداری و مالی فرودگاههاي کشور در فرودگاه تبریز
سومین کارگاه آموزشي معاونان حوزه اداری و مالی فرودگاههاي کشور در فرودگاه تبریزبرگزار می شود.

در اين کارگاه موضوعات مدیریت منابع وتوسعه سرمایه انسانی مورد نياز فرودگاهها به منظور ارتقای سطح دانش ومهارت در محورهای نظارت مالی،رهبری تحول در سازمان،مدل های تعالی سازمانی ومدیریت منابع تدريس   می شود.

لازم به ذکر است در مراسم افتتاحيه اين کارگاه دلوریان زاده مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی، محمدی مدیر کل تدارکات و تامین تجهیزات، کرمی ذیحساب ومدیرکل امور مالی ودرآمد شرکت فرودگاههاوناوبری هوایی ایران و صفایی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی حضور خواهند داشت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد