خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی ويژه كنترلرهاي مراقبت پرواز در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان زبان انگلیسی ویژه مراقبت پرواز در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

دوره آموزشي زبان انگليسي هوانوردي 4 ويژه كنترلرهاي اداره كل كنترل ترافيك هوايي از تاريخ 20 لغايت 24 آبان ماه بمدت 30 ساعت براي 12 نفر از پرسنل مراقبت پرواز از فرودگاههای تبریز ، شهركرد، يزد ، اردبيل و مركز كنترل فضاي كشور در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است..

اين دوره  جهت بروز نگه داشتن دانش زبان انگليسي و حفظ سطح چهار زبان انگليسي پرسنل بوده و در پايان دوره گواهي رسمي به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد