خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اپرون در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان "مدیریت اپرون" در اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره با هدف ارتقاء سطح علمی پرسنل و بالابردن ضریب ایمنی در رمپ و اپرون فرودگاهها و هم چنین آشنایی با جدیدترین قوانین و دستورالعمل های تاکتیکی در اپرون و پارک هواپیما از تاریخ 6/8/96 لغایت 10/8/96 در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با شرکت 23 از پرسنل فرودگاههای تبریز، ارومیه، اهواز، اردبیل، خوی و سهند با تدریس استاد محمودی از کارشناسان اداره کل ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برگزار می شود که در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد