خبر خبر

انتخاب محمدرضا فیضی بعنوان يکي از برترین کنترلرهاي تقرب کشور
محمدرضا فیضی بعنوان يکي از برترین کنترلرهاي تقرب کشور انتخاب و معرفی گردید.

لوح تقدیر اهدایی مسعود نیک بخت مديرکل کنترل ترافيک هوايي به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد