خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی متعادل سازي بار در شبكه هاي برق فرودگاهي در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان متعادل سازي بار در شبكه هاي برق فرودگاهي در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی پرسنل اداره امور فنی و تجهیزات فرودگاه تبریز با انواع روش هاي متعادل سازي بار در شبكه هاي فرودگاهي به صورت تئوري و عملي می باشد که جهت بهينه سازي مصرف انرژي برق از آن استفاده مي نمايند که در روند كاهش خرابي تجهيزات برق و پيشگيري از وقوع فرسودگي تجهيزات  موثر مي باشد.

این دوره با حضور 18 نفر از پرسنل اداره امور فنی و تجهیزات فرودگاه تبریز به مدت 32 ساعت از مورخ 96/7/29 لغايت 96/8/3 به مدت 5 روز در فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز با تدريس دكتر رحماني درحال برگزاری است و لذا در پايان اين دوره با برگزاري آزمون، گواهينامه مربوط توسط شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران صادر خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد