خبر خبر

برگزاری دوره حسابرسي مالياتي در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان حسابرسي مالياتي در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با هدف " آشنايي با مهارتها ، استانداردها ، اصول و رويه هاي شناخته شده حسابرسي مالياتي به دامنه و حجم فعاليت و حدود مدارك در فرآيند رسيدگي"  از تاریخ 16/7/96 لغايت 16/8/96 به مدت 34 ساعت با همكاري سازمان مديريت صنعتي استان آذربايجان شرقي در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با حضور 20 نفر از پرسنل اداره امور مالي فرودگاههای تبريز و سهند و با تدریس دكتر صفري برگزار می شود.

لازم به ذکر است در پایان ، ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد