خبر خبر

برگزاري دوره آموزشی متعادل سازي بار در شبكه هاي برق فرودگاهي در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان متعادل سازي بار در شبكه هاي برق فرودگاهي در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

رئیس اداره امور فنی و تجهیزات فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود: در اين دوره آموزشی پرسنل اداره تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي تبريز با انواع روش هاي متعادل سازي بار در شبكه هاي فرودگاهي

به صورت تئوري و عملي آشنايي يافته و در جهت بهينه سازي مصرف انرژي برق از آن استفاده مي نمايند.

هرزندی گفت : مباحث مطرح شده در اين دوره آموزشی در روند كاهش خرابي تجهيزات برق و پيشگيري از وقوع فرسودگي تجهيزات و نيز در طراحي هاي ديگر موثر مي باشد.

وی افزود: اين دوره با حضور 18 نفر از پرسنل اداره تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي اداره كل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي  به مدت 32 ساعت از مورخه 96/7/1 لغايت 96/7/5 به مدت 5 روز در محل فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز با تدريس  آقاي دکتر رحماني برگزار مي گردد كه در پايان اين دوره با برگزاري آزمون گواهي مربوط توسط شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران صادر خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد