خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی تجزيه و تحليل اداري در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان تجزيه و تحليل اداري در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی به منظور آشنا ساختن فراگيران با تعاريف و مفاهيم تكنيكهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل اداري برای 10 نفر از پرسنل فرودگاههای تبریز و سهند برگزار می شود.

این دوره آموزشی از تاریخ 11/6/96 لغایت 15/6/96 به مدت 20 ساعت با تدریس استاد بیگ زاده برگزار می گردد و در پایان ضمن برگزاری آزمون، به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره از سوی سازمان مديريت صنعتي آذربايجان شرقي اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد