خبر خبر

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت استان در فرودگاه تبریز
روز دوشنبه مورخ96/6/13 جلسه کارگروه توسعه مدیریت در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه که با حضور معاون و کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و هم چنین کارشناسان اداره کل فرودگاههای استان برگزار گردید، صفایی مدیرکل فرودگاههای استان ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر و خیر مقدم به حاضرین و تشریح فعالیت کمیته های اداره کل ، خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی دبیران و مسئولین کمیته های اداره کل شد.

صفایی گفت: با توسعه اپرون فرودگاه تبریز ظرفیت پارک هواپیما دو برابر خواهد شد و تا10سال آینده مشکلی برای پارک هواپیما در فرودگاه تبریز نخواهیم داشت.

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی هم چنین به تشریح عملکرد فرودگاه تبریز در حوزه توسعه فرودگاهی، افزایش پرواز و مسافر و ارتقاء رتبه فرودگاه تبریز در سال 95 نسبت به سال 94 پرداخت.

وی افزود: جهت تکریم مسافرین و مراجعین فرودگاه تبریز اقداماتی مانند ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر عملکرد آنان، تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی ، نظارت بر عملکرد غرفه داران و قیمت ها ، اطلاع رسانی مناسب در تهیه دستورالعمل های حقوق مسافر، هماهنگی اداره کل و شرکت های هواپیمایی جهت ارائه خدمات بهتر به مسافرین و ... انجام پذیرد.

در ادامه دهقانی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل ، قراملکی معاون عملیات فرودگاهی، نوری رئیس اداره بازگانی ، غروی رئیس اداره حراست و معصومی رئیس اداره امور عمومی گزارشی از عملکرد حوزه مربوط به خود ارائه کردند.

در ادامه جلسه فتح اله زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت کلی فرودگاه تبریز در این حوزه و تشکر از توضیحات ارائه شده توسط مدیرکل و کارشناسان اداره کل و هم چنین اقدامات انجام شده در این راستا گفت: فرودگاه تبریز در مقایسه با سایر فرودگاه های بین المللی از پیشرفت چشم گیری در همه حوزه ها برخوردار است که این موضوع مایه مباهات مردم استان است.

وی افزود:کارهای ارزنده وگام های بزرگی در فرودگاه تبریز ازجمله دولت الکترونیک ودوره های آموزشی انجام گرفته است

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد