خبر خبر

ساماندهی کابل های برق ، ارتباطی و لوله آب شرب برج مراقبت پرواز فرودگاه سهند
رئیس فرودگاه سهند از ساماندهی کابلهای برق ، ارتباطی و هم چنین لوله آب شرب به برج مراقبت پرواز فرودگاه سهند خبر داد .

حاجی پور گفت : این ساماندهی به علت فرسودگی، آسیب دیدگی و خرابی تجهیزات فوق انجام پذیرفته است که با دستور مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی و همکاری پرسنل اداره الکترونیک فرودگاههای تبریز و سهند اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: از اهم اقدامات انجام شده در این عملیات می توان به خاکبرداری، کانال کشی، تهیه و خرید کابلهای ارتباطی ، برق و لوله آب شرب هرکدام به طول 230متر اشاره کرد

رئیس فرودگاه سهند همچنین گفت : برای خرید تجهیزات و عملیات اجرایی این پروژه مبلغ  100میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران هزینه شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد