خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرفه صرافي و فضاهاي تبليغاتي فرودگاه تبريز
آگهي فراخوان

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرفه صرافي و فضاهاي تبليغاتي فرودگاه تبريز

متن آکهی فراخوان به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد