خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف نهادهای نظارتی و کنترلی در فرودگاه تبریز
یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی با وظایف نهادهای نظارتی و کنترلی در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است

یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی با وظایف نهادهای نظارتی  و کنترلی در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی پرسنل اداره ترمینالها و اماکن و تسهیل در امور مربوط به مراجعین و مسافرین فرودگاهها و آشنایی با وظایف ارگانهای مستقر در فرودگاه با حضور 20 نفر از پرسنل فرودگاههای تبریز، زنجان و رشت در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی به مدت 40 ساعت از تاریخ 21/5/96 لغایت 25/5/96 برگزار می گردد و در پایان ضمن برگزاری آزمون، به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد