خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري فضا های تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

اداره كل فرودگاههاي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه بين المللي شهید مدنی تبریز  به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نماید.

تصویر آگهی فراخوان به شرح ذیل است:

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد