خبر خبر

بازدید رئیس ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی از فرودگاه تبریز

روز یکشنبه مورخ1/5/96 رئیس ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی با حضور در فرودگاه تبریز به بازدید از نمازخانه های این فرودگاه پرداخت.

پس از این بازدید که به دلیل آماده بودن و مفروش شدن نمازخانه های ترمینالهای حجاج و مستقبلین فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام پذیرفت، جلسه یی در مسجد الزهراء فرودگاه تبریز برگزار گردید.

بعد از اقامه نمازظهر و عصر، این جلسه که با حضور رئیس ستاد اقامه نماز استان و مدیرکل و اعضای ستاد اقامه نماز فرودگاههای استان برگزار گردید، راهکارهای برگزاری هرچه باشکوه تر نمازهای جماعت در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز بررسی گردید.

در ابتدای این جلسه صفایی مدیرکل فرودگاههای استان ضمن عرض خیر مقدم به اعضای جلسه ، از اهتمام ویژه مدیران و پرسنل اداره کل فروگاههای استان به فریضه نماز جماعت خبر داد.

وی افزود: اهمیت برگزاری با شکوه نمازهای جماعت بر هیچ کس پوشیده نیست و پرسنل اداره کل فرودگاههای استان و هم چنین نهادها و ارگانهای مستقر در فرودگاه تبریز همه روزه در نماز جماعت حضور پیدا می کنند.

در ادامه جلسه ضیایی رئیس ستاد اقامه نماز استان ضمن تشکر از مدیرکل فرودگاههای استان به جهت توجه ویژه به موضوع برگزاری نمازهای جماعت ،از نمازهای جماعت برگزار شده در فرودگاه تبریز بعنوان یکی از باشکوه ترین نمازهای برگزار شده در ادارات استان یاد کرد.

وی گفت:مسجد الزهراء فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از مجهز ترین و زیباترین مساجد در سطح ادارات استان است و امیدواریم برپایی نمازهای جماعت نیز در این مسجد روز به روز پررنگ تر شود.

در انتهای جلسه آقای کریم زاده دبیرستاد اقامه نماز فرودگاه تبریز گزارشی از عملکرد این ستاد در سه ماهه اول سال96 ارائه کرد.

لازم به ذکر است در بین الصلاتین نماز ظهر و عصر از فعالان نماز جماعت فرودگاه تبریز با هدایایی تجلیل و قدر دانی بعمل آمد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد