خبر خبر

بهسازی جاده دسترسی به برج مراقبت پرواز فرودگاه سهند

رئیس فرودگاه سهند از بهسازی و مناسب سازی جاده دسترسی به برج مراقبت پرواز فرودگاه سهند خبر داد.

حاجی پور گفت: این بهسازی به‌دلیل فرسودگي آسفالت و همچنین جهت تسریع در تردد آسان و سریع پرسنل مراقبت پرواز در مدت کوتاهی انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت.

وی افزود: از اهم اقدامات انجام شده در این عملیات می توان به خاکبرداری و تخریب آسفالت ، تهیه مصالح ، پخش ، تسطیح و کوبیدن مصالح زیر اساس و اساس و تهیه و اجرای بتن آسفالتی به مقدار 350 تن اشاره کرد.

محمدحاجی پور رئیس فرودگاه سهند گفت: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه 1340 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد