خبر خبر

برگزاری دوره آموزشي مديريت استرس ویژه پرسنل مراقبت پرواز در فرودگاه تبریز

یک دوره آموزشی با عنوان مدیریت و کنترل استرس ویژه پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

برگزاری این دوره با توجه به ماهيت حرفه مراقبت پرواز و لزوم  مديريت و كنترل استرس در شرايط بحراني كاري و جلوگيري از تاثير منفي استرس بر كار كنترلر ها انجام می گیرد.

دوره فوق با شركت 15 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه  تبريز  از تاريخ 17/4/96  لغايت  21/4/96  بمدت 5 روز(30 ساعت) با تدریس اساتید مراقبت پرواز در حال برگزاری است و در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد