خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و شناخت تجهیزات انفرادی در عملیات آتش نشانی و نجات هواپیمایی در فرودگاه تبریز

رئیس اداره آتش نشانی وایمنی فرودگاه تبریز از برگزاری یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی و شناخت تجهیزات انفرادی در عملیات آتش نشانی و نجات هواپیمایی در فرودگاه تبریز خبر داد.

رحمت قمری گفت: اين دوره آموزشی در راستاي ارتقاء سطح علمی و عملی همکاران با حضور 15 نفر از فرودگاه های ارومیه، اردبیل، سهند و تبریز برگزار می شود.

وی افزود: این دوره آموزشی با تدریس آقای کوه دری از اساتید اداره کل آتش نشانی وایمنی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران از تاریخ 96/4/10لغايت 96/4/14 درحال برگزار است و در پايان دوره، گواهينامه آموزشي معتبرتوسط شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعطا خواهد شد..

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد