خبر خبر

فلایت چک فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام شد

هواپیمای فلایت‌چک روز دوشنبه(4 اردیبهشت ماه) وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شد و باتوجه به شرایط نامساعد جوی وارسی پروازی این فرودگاه به روز بعد موکول شد.

بنابراین به لحاظ شرایط جوی مساعد در روز سه شنبه (5 اردیبهشت ماه) وارسی پروازی در فرودگاه تبریز انجام پذیرفت .

هواپیمای فلایت‌چک پس از وارسی پروازی 4 ساعته دستگاه‌های کمک ناوبری  ILS 30Lو چراغ‌های   PAPI 12L و طرح های ورودی و خروجی فرودگاه تبریز، عازم فرودگاه بین‌المللی شیراز شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد