خبر خبر

بهسازی کانالهاي تهويه متبوع ترمینال های 1 و 2 فرودگاه تبریز

رئیس اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاه تبریز از بهسازی کانالهای تهویه متبوع ترمینال های  1 و 2  فرودگاه تبریز  خبر داد.

هرزندی گفت: این اقدام در راستای افزایش شاخصهای ایمنی ، رضایتمندی مسافران و بهینه سازی و صرفه جویی انرژی در فصول سرد سال و با نظارت کارشناس تاسیسات اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی فرودگاه تبریز انجام گرفته است .

وی افزود: بهسازی کانالهای تهویه متبوع ترمینال های  1 و 2  فرودگاه تبریز با اعتباری بالغ بر پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام پذیرفته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد