خبر خبر

بازدید قائم مقام مدیرعامل در فرودگاههای شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران از فرودگاه تبریز

روز پنچ شنبه مورخ 31/1/96 حسین اسفندیاری قائم مقام مدیرعامل در امور فرودگاههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حضور در فرودگاه تبریز نحوه خدمت رسانی و آخرین وضعیت پروژه های فرودگاه تبریز بازدید کرد.

در این بازدید که معاونین اداره کل  نیز حضور داشتند، مدیرکل فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی حاضرین را در جریان کیفیت خدمت رسانی به مسافرین و آخرین اقدام انجام شده جهت توسعه فرودگاه تبریز قرار داد.

بازدید از ترمینالها، برج مراقبت پرواز و قسمتهای عملیاتی و هم چنین پروژه تصفیه خانه فاضلاب و ساختمان نیروگاه مرکزی از جمله برنامه های اسفندیاری در فرودگاه تبریز بود.

وی در بازدید از این پروژه ها گفت: توسعه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در سالهای اخیر در بخش های مختلف چشمگیر و قابل توجه بوده است و در بازدید امروز نیز بر تکمیل پروژه های باقی مانده و هم چنین توسعه ترمینال 14000 متر مربعی و توسعه رمپ فرودگاه تبریز تاکید شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد